Jogi nyilatkozat

Felhasználó a www.ujlakopark.hu információs portálra történő belépésével elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználója, előfizetője, partnere az oldalon található szolgáltatásoknak:

  • Az ujlakopark.hu weboldalon található strukturált, összegyűjtött tartalom az Ujlakopark.hu Kft. (Üzemeletető) szellemi tulajdonát képezi.
    Üzemeltető fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal bármely egészének, vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, program, struktúra, eljárás, stb.) feldolgozása és értékesítése.
  • A weboldal teljes egészében (reklámok, hirdetések) szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a kivágott részt nyilvánosság felé bármilyen módon újraközvetíteni tilos. Tilos az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet igénybevételével a nyilvánosság felé újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgárjogi következményeket von maga után. Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
  • A weboldalról értesüléseket átvenni csak a portálra vonatkozó hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy átvevő nem módosítja az eredeti információt és a weboldal hivatkozását minden közlés esetén feltünteti.
  • A weboldalon megjelenő hírügynökségek hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár módosított formában bármilyen médiumban közölni, sugározni, továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
  • Üzemeltető a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Üzemeltetőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
  • Üzemeltető az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. Üzemeltető az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
  • Üzemeltető a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Ujlakopark.hu Kft.
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: +3630 229 2039
info@ujlakopark.hu
Ujlakopark.hu © 2012 Minden jog fenntartva. Ujlakopark.hu Kft. Weboldal: Zina Design